IX Međunarodno takmičenje HARDVER & SOFTVER H&S 2015

NOVI SAD, REPUBLIKA SRBIJA, 27. - 30. Oktobar, 2015

Opšte informacije

Početna stranica
O takmičenju
Propozicije
Zadatak
Zadaci sa preth. takmičenja
Međunarodni progr. odbor
Organizacioni odbor
Organizatori
Pokrovitelji
Kontakt
Sekretarijat
Novi Sad
Linkovi

Informacije za učesnike

Poziv za učešće
Prijava učešća
Rezultati takmičenja
Foto album
© H&S, Novi Sad, 2015

   

DETALjAN OPIS PROGRAMA ODNOSNO PROJEKTA

   (učesnici, značaj, mesto, vreme i način realizacije)

 

Međunarodno takmičenje studenata: Hardver i softver (Hardver & Softver)

Takmičenje je namenjeno studentima elektrotehničkih i srodnih fakulteta.

Takmičenje se održava u toku konferencije Energetska elektronika Ee2015

 

1. Tema:

Sistemi koji se baziraju na hardveru i softveru.

Hardver uključuje: PC računare, mreže računara,  mikrokontrolere, DSP-ove, PIC-eve, A/D i D/A konvertore, operacione pojačavače, tranzistore, diode, digitalna kola, memorije, senzore, video kamere, izvore napajanja, pasivne komponente, zvučnike, antene, mobilne telefone, LC displeje, optoelektronske komponente, tiristore i tranzistore snage, modeme i slično.

Softver uključuje: C++, Delfi, MatLab, Visual Basic, Java, Visual C++, Programi za emulaciju PIC-eva, Programi za DSP, Obrada signala FFT i slično.

 

2. Propozicije:

- ekipa do 4 člana

- vođa ekipe (profesor ili asistent sa matičnog fakulteta)

Ukupno se očekuje 6 ekipa, jedna sa FTN-a i 5 sa strane.

 

3. Trajanje:

4 dana

 

4. Organizacija takmičenja:

- Svaka ekipa treba da donese najmanje 2 prenosiva računara (laptopa) na kojima će realizovati zadatak.

- Svakoj ekipi če biti obezbeđeno radno mesto.

- Dežurni će biti na raspolaganju tokom trajanja takmičenja.

- Studentima će biti obezbeđene osnovne komponente za realizaciju zadatka i pristup internetu.

- Detalji o zadatku će biti naknadno objavljeni.

 

5. Žiri:

- Žiri će sačinjavati 2 profesora sa različitih neutralnih fakulteta (koji učestvuju na konferenciji)
i jedan stručnjak iz privrede.

- Rad žirija je baziran na pravilniku takmičenja.

 

6. Organizacini odbor:

O takmičenju se brine organizacioni odbor. Njega sačinjavaju poznati profesori, asistenti sa fakulteta iz zemlje i inostranstva, kao i istaknuti privrednici i inženjeri iz privrede.

 

7. Pravilnik takmičenja:

Organizacioni odbor donosi pravilnik takmičenja. U pravilniku se preciziraju svi važni elementi takmičenja.

 

8. Hrana:

Za članove gostujućih ekipa (studente) obezbeđena je hrana tokom trajanja takmičenja.

 

9. Nagrade ekipama:

Nagrade ekipama za osvojena prva tri mesta obezbeđuje organizator.

 

10. Važniji termini:

- za prijavu ekipa: 02.10.2017;

- za obaveštenje o prihvatanju:  7.10.2017;

- za preliminarni zadatak:  10.10.2017;

- za određivanje žirija:  05.10.2017;

 

11. Sponzorstvo:

  • Privreda Srbije i predstavništva firmi
  • Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj
  • Pokrajinski sekreterijat za nauku i tehnološki razvoj
  • Pokrajinski sekreterijat za prosvetu i obrazovanje
  • Fakultet tehničkih nauka, 
  • Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije